KARTA STAŁEGO KLIENTA

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Programu jest firma UNI-FORM Piotr Zdzieńkowski,  Ul. Łagiewnicka 54/56, 91-465  Łódź NIP 947-122-32-24, reprezentowana przez – Piotr Zdzieńkowski – właściciela WILLI  NA CICHEJ przy Ul. Cicha 2 , 58-580  Szklarska Poręba.,

2.    Program skierowany jest do osób, które dokonały rezerwacji kontaktując się bezpośrednio z działem rezerwacji lub managerem i przynajmniej dwa razy w danym roku kalendarzowym byli Gośćmi Willi Na Cichej. Przy trzecim pobycie Gość otrzymuje Kartę Stałego Klienta i automatycznie nabywa zniżkę.

II. Warunki przystąpienia do Programu

1.  W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która będąc gościem Willi Na Cichej  podpisała oświadczenie o chęci uczestnictwa w programie oraz o zgodzie na przetwarzanie jej danych osobowych do celów korespondencyjnych oraz marketingowych;

2.  Potwierdzeniem przystąpienia Gościa do programu jest Karta Stałego Klienta;

3.  Karta przesyłana jest pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany w oświadczeniu lub przekazywana w recepcji podczas czynności meldunkowych;

4.  Karta posiada numer ewidencyjny i może być wykorzystywana wyłącznie przez właściciela Karty, osobę której została dana Karta przypisana;

5.  Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą;

6.  Karta jest ważna bezterminowo.

7.   Aby utrzymać status Stałego Klienta i ważność karty, należy przynajmniej 2 razy w roku skorzystać z pobytu w Willi Na Cichej.

III. Zasady działania Programu

1.  Uczestnicy programu otrzymują specjalne, niższe ceny na usługi noclegowe  realizowane w Willi Na Cichej.

a.     Karta upoważnia właściciela Karty do : 10% rabatu na usługi hotelowe (od cennika podstawowego); Rabat nie obejmuje ofert specjalnych.

2.  Warunkiem uzyskania rabatu jest podanie numeru kary w momencie składania rezerwacji oraz okazanie jej w dniu przyjazdu.

3.  Rabat dotyczy jednorazowo tylko 1 pokoju, zamieszkałego przez Stałego Gościa.;

4.  Rabatu nie można przekazać osobom trzecim - w szczególności przy dokonywaniu rezerwacji dla innych osób lub dokonując rezerwacji większej liczby pokoi niż jeden;

5.  Rabat nie łączą się w żaden sposób z innymi ofertami specjalnymi .

6.  Przystąpienie do programu jest bezpłatne, warunkiem jest akceptacja niniejszego regulaminu.

IV. Dane osobowe

1.  Przystępując do programu lojalnościowego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz  w celach marketingowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do jego danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

V. Postanowienia końcowe

1.  Firma UNI-FORM Piotr Zdzieńkowski  zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie programu Karta Stałego Klienta. Wszystkie informacje o zmianach wraz z aktualnie obowiązującym regulaminem umieszczane będą na stronach internetowych https://nacichej.com.pl/

2.  Wszelkie uwagi dotyczące działania Programu należy kierować na adres mailowy: biuro@nacichej.com.pl

3.  W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

Właściciel

Piotr Zdzieńkowski

Willa na Cichej

Zapraszamy na niezapomniany pobyt w ponad 100 letniej Willi w malowniczej górskiej miejscowości Szklarska Poręba.
Willa na Cichej Szklarska Poręba